facebook twitter instagram linkedin google youtube vimeo tumblr yelp rss email podcast phone blog search brokercheck brokercheck Play Pause

Lyra Library

Sju intressanta frågor från er läsare - RikaTillsammans #88 Thumbnail

Sju intressanta frågor från er läsare - RikaTillsammans #88

Varför bara inte investera i en globalfond? Varför stämmer inte fondavgiften? Vad är en rimlig amorteringstakt? Lysa eller globalportföljen? Hur mycket ska man ha placerat i Sverige? Investera ett större belopp pengar vid hög ålder. Det är några av de frågor som har ställts på bloggen den senaste tiden och som vi tar upp i dagens avsnitt.

Read More